มองเพื่อนบ้านผ่านดนตรีไทย

sujit wongthes
ขอเชิญรับฟังเพลงสิบสองภาษาและฟังการบรรยายพิเศษ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบ 48 ปี

มองเพื่อนบ้านผ่านดนตรีไทย

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 || เวลา 13.30-15.30 น.
ห้องเอนกประสงค์ 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต


การบรรยายพิเศษ

สิบสองภาษา สำเนียงเพื่อนบ้าน

โดย

คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ

www.sujitwongthes.com || https://www.facebook.com/sujitwongthes

เพลงสิบสองภาษา หรือเพลงออกภาษา หมายถึงเพลงสำเนียงนานาชาติพันธุ์ที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่โดยรอบสยาม ที่ชาวสยามรู้จักดีในสมัยก่อน เช่น ลาว, มอญ, เขมร, พม่า, ญวน, ชวา, มลายู, แล้วไกลถึงจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ฝรั่ง, ฯลฯ ก็ได้

จำนวนสำเนียงเพลงมีไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเวลา, สถานที่, กลุ่มนักดนตรีกับนักร้องที่ทำงานขณะนั้น ใครขยันจะทำให้ครบสมาชิกองค์การสหประชาชาติก็ไม่ผิดกติกา

เพลงสิบสองภาษา มีขึ้นเชิงแสดงความเป็นอื่นที่ด้อยกว่า และอวดความเป็นสยามที่เหนือกว่า

แต่อีกด้านหนึ่งก็แสดงความสัมพันธ์ฉันเครือญาติชาติพันธุ์กับเพื่อนบ้าน อย่างกับชื่อเพลงดนตรีนำหน้าชื่อชาติพันธุ์

อ่านคำบรรยายฉบับสมบูรณ์ได้ ที่นี่


ปี่พาทย์บรรเลงเพลงสิบสองภาษา โดย

วงปี่พาทย์จากกรมศิลปากร

 1. ไทย ปี่พาทย์ทำเพลงกราวนอก || ร้องเพลงกราวนอก
 2. จีน ปี่พาทย์ทำเพลงฮ่อแห่ || ร้องเพลงจีนโป๊ยกังเหล็ง
 3. พม่า ปี่พาทย์ทำเพลงพม่ากงแด || ร้องเพลงพม่ากงแด เสมอพม่า
 4. ญี่ปุ่น (เพลงพื้นเมืองโอกินาวา) ปี่พาทย์ทำเพลงญี่ปุ่น
 5. เขมร ปี่พาทย์ทำเพลงเขมรอมตุ๊ก || ร้องเพลงเขมรอมตุ๊ก
 6. ลาว ปี่พาทย์ทำเพลงลาว || แอ่วลาว
 7. ญวน ปี่พาทย์ทำเพลงญวนกวางดุ่ย || ร้องเพลงญวนกวางดุ่ย
 8. ชวา ปี่พาทย์ทำเพลงเสมอชวา || ร้องเพลงสะมารัง
 9. แขก ปี่พาทย์ทำเพลงแขก || ร้องเพลงฮุมไบ
 10. มอญ ปี่พาทย์ทำเพลงพญาลำพอง || ร้องเพลงพญาลำพอง || ร้องสร้อยเพลงตะนาว-
 11. ข่า ปี่พาทย์ทำเพลงข่า || ร้องเพลงข่า
 12. ฝรั่ง ปี่พาทย์ทำเพลงมาร์ชทรูยอเยียร์ || ร้องเพลงมาร์ชทรูยอเยียร์
 13. ยี่แฮม
 14. ร้องเพลงบรเทศ

ดูรายการเพลงที่จะบรรเลงในงาน พร้อมเนื้อร้อง ได้ ที่นี่