ประกาศขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ งานประชุมวิชาการประจำปีด้าน มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อ (ส่งได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2561)
งานประชุมวิชาการประจำปีด้าน มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1
“เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด”

วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หัวข้อบทความที่เปิดรับพิจารณาประเภท “เวที” (call for panels) และ บุคคล

  • หัวข้อ ข้ามศาสตร์
  • หัวข้อ ข้ามสู่สาธารณะ
  • หัวข้อ ข้ามพื้นที่ ข้ามสังคม และ ข้ามวัฒนธรรม
  • หัวข้อ ข้ามมนุษย์

กำหนดรับบทคัดย่อและลงทะเบียน

  • ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 (จากเดิมวันที่ 15 เมษายน 2561)
  • แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
  • ลงทะเบียนแต่เนิ่น (อัตราพิเศษ) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  • ลงทะเบียนปกติ (อัตราปกติ) ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
  • แจ้งกำหนดการประชุมวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์