กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

last orien 2016

ping last oreint1

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 12.00-18.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลานกิจกรรม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

12.00 – 12.30 น.
ลงทะเบียน ต้อนรับอดีตอาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า
บัณฑิตใหม่ลงทะเบียนและรับประทานอาหารร่วมกัน

13.30 – 14.00 น.
ตัวแทนนักศึกษากล่าวแนะนำวิทยากร

14.00 – 15.00 น.
แนะแนวเรื่อง “จบออกไปหางาน/ทำงานอย่างไรให้เป็นสุข” โดยคุณขวัญชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย (พี่ปิง) รหัส 47 รุ่น 41
Master Trainer Real Estate Tycoon Club

15.00 – 15.30 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
กล่าวแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ / พิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

15.30 – 16.30 น.
ตัวแทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณอาจารย์ / บัณฑิตใหม่แสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ พร้อมรับของที่ระลึก

16.30 – 18.00 น.
ถ่ายภาพหมู่พร้อมเฉลิมฉลองบัณฑิตใหม่ / ทานอาหารว่างร่วมกัน / การแสดงดนตรีจากนักศึกษา