กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559สำหรับบัณฑิตใหม่ กรุณากรอกทำเนียบรุ่น 50
ภาคปกติ || ภาควิจัย

กำหนดการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-13.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 และลาน 50 ปี (ลานกิจกรรมข้างคณะ)
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.
บัณฑิตใหม่ลงทะเบียน

09.30 – 10.00 น.
ตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษากล่าวต้อนรับรุ่นพี่ (ว่าที่) บัณฑิตใหม่ พร้อมแนะนำวิทยากร

10.00 – 11.30 น.
แนะแนวชีวิตหลังเรียนจบโดยศิษย์เก่าคณะฯ “จบแล้วไปไหน” วิทยากร โดย

  • คุณอวิรุทธิ์ ผลอนันต์

  • คุณวุฒิ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

  • คุณชนัญญา ประสาทไทย

11.30 – 12.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณบดี
กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และให้โอวาท
พิธีมอบทุนส่งเสริมการเรียนดี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และทุนนักกิจกรรมดีเด่น

12.00 – 12.30 น.
ตัวแทนบัณฑิตใหม่กล่าวแสดงความรู้สึกพร้อมรับของที่ระลึกจากคณาจารย์

12.30 – 12.45 น.
ถ่ายภาพหมู่ ณ ลาน 50 ปี

12.45 – 13.30 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน