ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

Download (PDF, 100KB)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา


ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่

เข้าไปที่ Website ของ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่ดังนี้
1. หัวข้อนักศึกษาใหม่
2. ค้นหาเลขทะเบียน นศ. ใหม่ จากเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ชื่อ – นามสกุล
3. ให้นำ เลขทะเบียนนักศึกษาและรหัสผ่าน Login เพื่อกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

[คลิกที่นี่] เพื่อดูตัวอย่างการกรอกประวัตินักศึกษาใหม่

การทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดวันสอบ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
[คลิกที่นี่] อ่านข้อกำหนดสำหรับนักศึกษาในการเข้าทดสอบฯ