ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
ศูนย์รังสิต ห้องประชุม ชั้น 2 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ท่าพระจันทร์ ห้องโครงการบัณฑิตศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download (PDF, 210KB)