บรรยากาศงาน สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีที่ 10 นี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดงาน กิจกรรมในงานสานสัมพันธ์สังคม
วิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรรมจิตอาสา การแสดงกองเชียร์และผู้นำเชียร์ การแข่งขันกีฬา (วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเก็ตบอล ฟุตบอล กีฬาฮาเฮ และ eSports) Super SOC Night Party และ SAUS – งานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ครั้งที่2

ภาพโดย : ฝ่ายบันทึกภาพงานสานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจ้าภาพจัดงาน

สานสัมพันธ์สังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ครั้งที่ 10 (SuperSoc 2018)

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมระหว่างนิสิตนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 7 สถาบัน ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น