ทัศนาเมืองกับเรื่องเครื่องปั้นเมืองราชบุรี

Print
ใบปิดโดย เดชาภิวัชร์ นพมิตร

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

ทัศนาเมืองกับเรื่องเครื่องปั้นเมืองราชบุรี

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 || เวลา 7.00-18.00 น.

  • ชมแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา รัตนโกสินทร์ 1
  • ชมภูมิทัศน์และเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองโบราณราชบุรี
  • เยี่ยมชมวัดมหาธาตุวรวิหารราชบุรี นมัสการพระพุทธฉายถ้ำฤษีเขางู
  • เยี่ยมชมแหล่งผลิต โรงงานเซรามิค “ เถ้า ฮง ไถ่”
  • เข้าร่วมกิจกรรม workshop: one day paint ceramics”

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่
คุณอัญณิการ์ มหาผลประเสริฐ (พี่ลี้)
สำนักงานเลขานุการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 2 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อสอบถาม 02-5644440 ต่อ 1752-1754 หรือ 085-848-1392

รับจำนวนจำกัด 20 คน เดินทางด้วยรถปรับอากาศ ฟรีตลอดงาน