ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์แสดงความจำนงเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชา การวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์แสดงความจำนงเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

[คลิกที่นี่] เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์แสดงความจำนงเข้าศึกษา

[คลิกที่นี่] แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ เว็บไซต์สำนักทะเบียน

[คลิกที่นี่] แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

Download (PDF, 1.13MB)