ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิแสดงความจำนงเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิแสดงความจำนงเข้าศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2557

Download (PDF, 421KB)

รายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์แสดงความจำนงเข้าศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ผู้มีสิทธิ์จริง)

[คลิกที่นี่] เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์แสดงความจำนงเข้าศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (ผู้มีสิทธิ์สำรอง)

หมายเหตุ: ลำดับการแสดงความจำนงเข้าศึกษาของผู้มีสิทธิสำรอง ขอให้ตรวจสอบจากรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนน (หน้าที่ 2 ของประกาศรายชื่อฯ)