นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา

“นักมานุษยวิทยา กับ การเดินทาง และ เรื่องเล่าของเขา” จากหนังสือ A View From Afar ไกลดวงตา ใกล้ใจ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ วิวัฒน์ พันธุ์วุฒิยานนท์ พิมพ์ครั้งที่ 2 โดย ฟรีฟอร์มสำนักพิมพ์ (2553)

อ่านบทปริทัศน์หนังสือ จากวารสารเมืองโบราณ ได้ ที่นี่

Download (PDF, 4.35MB)