ท่องแดนอาเซียนท่องแดนอาเซียน
สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ (บรรณาธิการ)
สถาพรบุ๊คส์, 2555


หนังสือท่องแดนอาเซียน เป็นหนังสือรวบรวมข้อเขียนจากประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักเดินทางไทย 9 คน ใน 9 ประเทศเพื่อนบ้าน ผู้เขียนแต่ละคนไม่ใช่นักเดินทางหน้าใหม่ หากเป็นคนเขียนหนังสือและมีประสบการณ์การเดินทาง มุมมองและความเห็นของพวกเขาและเธอจึงแตกต่าง หลากหลายที่อยากให้ผู้อ่านได้ร่วมสนทนา

หนังสือเล่มนี้สะท้อนให้เห็นความหลากหลายของวิถีชีวิต ผู้คน สังคม วัฒนธรรมและธรรมชาติก่อนที่จะประกอบรวมกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” และมุ่งหมายให้เป็น “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ผู้อ่านจะได้ข้อมูลและความคิดเห็นผ่านประสบการณ์เดินทางของผู้เขียนว่าแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างหรือละม้ายคล้ายคลึงในวิสัยทัศน์ และเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศอย่างไร และด้วยความเข้าใจนี้เท่านั้นที่จะทำให้เรา “รู้จัก” เพื่อนบ้านของเราได้อย่างแท้จริง

ผมคิดว่า เรามีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์เดินทางและข้อเขียนของคนอื่นๆ ไม่ใช่เพื่อเชื่อหรือเดินตามรอยพวกเขาและเธอ ประสบการณ์ของแต่ละคนมีหนึ่งเดียว เราสามารถเรียนรู้จากคนอื่นๆได้พอๆกับการเรียนรู้ผ่านตัวเราเอง ผมคิดว่าน่าจะมีหนังสือสักเล่มที่รวบรวมประสบการณ์เดินทางรอบๆ บ้านเรา อย่างน้อยก็เพื่อเรียนรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านได้ “ท่องแดนอาเซียน” ด้วยตนเอง

หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นสำหรับคนที่สนใจเปิดโลกของตนเอง สำหรับคนที่สนใจเรียนรู้คนอื่น ไม่ใช่เพื่อการยกตน ข่มท่าน แต่แสวงหาความรู้ ความเข้าใจใน ผู้คน วัฒนธรรม วิถีชีวิต ที่แตกต่างไปจากตนเอง เพราะจะว่าไปแล้วดินแดนของประเทศเพื่อนบ้านของเราบางประเทศ แม้เหมือนอยู่ใกล้แสนไกล แต่กลับอยู่ไกลแสนไกล

หนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นเล่มแรกที่รวบรวมประสบการณ์ของนักเขียนในประเทศอาเซียน ผ่านสายตาของนักเดินทางชาวไทย

เมื่อพูดถึงประชาคมอาเซียน เรามักให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจและการขยายตัวของการค้าและการลงทุน แต่อย่าลืมว่ารากฐานอันยั่งยืนของประชาคมอาเซียนนั้นมาจากความเข้าอกเข้าใจในทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างกัน–คนที่เรียนรู้ผู้อื่น เคารพผู้อื่น มองเห็นความแปลกแตกต่าง ว่าเป็นความหลากหลาย ย่อมสั่งสมความมั่งคั่งให้กับตนเองในท้ายที่สุด และผมคิดว่าเราอาจเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเล่มนี้