โครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554 ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 60 คน