สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก (3) มิตรสหายและศิษย์ร่วมสมัย

suddan ed 2015 C spread

ภาพ: ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง || กราฟิค: ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์


ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
บรรณาธิการ


คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจจะไม่ใช่คณะท่ีสอนให้เราจบออกไปพร้อมกับวิชาชีพใดวิชาชีพหน่ึง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ให้เรามามากกว่านั้น
นั่นคือมันสร้างคุณลักษณะบางอย่างให้กับเรา
ทำให้เราสามารถไปอยู่ที่ไหนก็ได้ เพราะมันทำให้เราพร้อม
และสามารถท่ีจะเรียนรู้อะไรต่อมิอะไรได้มากมาย
มันอาจทำให้เราพร้อมที่จะกลายเป็นคนอื่น (becoming others)
เพราะเราอาจไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเราในตอนนี้
และในอดีต กับในอนาคต เราจะยังเป็นเราคนเดิมอยู่หรือไม่…


บางส่วนจาก “กลายเป็นคนอื่น”
โดย ศุภกิตด์ โตประเสริฐ
ศิษย์เก่า’54 รหัส 5108610923


เกินกว่าที่จะเป็นเสี้ยวหนึ่งของชีวิต [pdf]
ดร. เกษม เพ็ญภินันท์

เกือบสี่ปีที่พิพิธภัณฑ์ [pdf]
ดุษฎีพร ชาติบุตร

ความรู้สึกของเด็กปี 2 [pdf]
ฐาปนพงศ์ ยีขุน

พื้นที่เก็บกักความรู้สึก
ความทรงจำและความคิดถึง
[pdf]
เชนทร์ ชมโท

ถึงคุณ “มานุษยวิทยา” [pdf]
ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง์

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก [pdf]
คมสัน พรมรินทร์

คู่มือและเกราะป้องกัน [pdf]
ปริญญา สมบุญยิ่ง

“สังวิท” ที่ฉันคิดถึง [pdf]
ณรงค์กรณ์ อัจฉริยญาติ

มานุษยวิทยาที่รู้จัก – มานุษยวิทยาที่รู้สึก [pdf]
ณัฐพล สุขประสงค์

กลายเป็นคนอื่น [pdf]
ศุภกิตด์ โตประเสริฐ

คณะสังวิดในความทรงจำของ(อดีต)เด็กเสด [pdf]
ตฤณ ไอยะรา

เธอไม่ใช่ทางผ่าน แต่เป็นทางเลือก [pdf]
TS