สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่รู้สึก (4) บทส่งท้าย


ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ บรรณาธิการ


กว่าทศวรรษ ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
จากคนแปลกหน้า และ ผู้มาเยือน สู่เสมือนเจ้าบ้าน

ผศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

Download (PDF, 1006KB)


คิดถึงศาสตราจารย์ ดร.พลตรี บัญชา มินทรขินร์

ผศ.แพรวพรรณ (ตู้จินดา) มหาวัจน์
รศ.สมเพลิน เกษมรัตนสันติ

Download (PDF, 916KB)


ภาพ: ชาญณรงค์ แคล่วคล่อง || กราฟิค: ลักษวงษ์ ประกิตภูพิสุทธิ์