รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2564


1) วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์

ให้ผู้สมัครอ่านเอกสารทั้งสองรายการต่อไปนี้

 1. Ennis-MacMillan, M.C. & Hedges, K. (2020). Pandemic Perspectives: Responding to COVID-19 . American Anthropological Association, 8(1).
 2. บทความจำนวน 5 เรื่อง จากโครงการ “Lockdown Stories โควิดนี้ พี่ยังไหว” โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้แก่
 3. 2.1 social distancing และ social interaction ในเมือง Seattle สหรัฐอเมริกา โดย Nattawan Wood
  2.2 เมื่อนกยักษ์ต้องหลับใหล โดย ทศพร วิทยาธนานนท์
  2.3 Work from Home เหมือนสบาย แต่ก็ไม่ง่ายนะ โดย สุธาทิพ ลาภสมทบ
  2.4 We win Covid-19 together โดย อุธิสรา เทพบุรี
  2.5 Online Learning โลกใหม่ของการเรียนการสอน โดย ครูระดับมัธยมศึกษา


2) วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

ให้ผู้สมัครอ่านหนังสือ 1 เล่ม คือ


หมายเหตุ

 • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่นๆ สามารถสามารถเปิดอ่านได้ในระหว่างการสอบ
 • หนังสือ “รสนิยม และแฟนคลับละครไทยในอาเซียนและจีน: การตลาดและการเมืองเรื่องอารมณ์ในโลกออนไลน์” โดย อัมพร จิรัฐติกร สามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • ติดต่อสอบถามเพื่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2809 (คุณวิชัย)