ประกาศแจ้งไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2)

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา ขอประกาศแจ้งไม่มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) ดังนี้

Download (PDF, Unknown)