รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2565


วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์และความรู้ทางการวิจัย

(3 ชั่วโมง)

ให้ผู้สมัครเลือกอ่านเอกสารเพียง 1 เล่ม หรือ 1 บทความ จากชิ้นงานที่ให้เลือกดังนี้

 • หนังสือ บ้านที่กลับไม่ได้ โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา พิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิกระจกเงา ปี 2564 (อ่านทั้งเล่ม)
 • บทความ “ของฉัน ของเธอ หรือของเรา?” ความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียเหนือมรดกวัฒนธรรมร่วม แปลโดย เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ ในหนังสือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ : บทเรียนจากเพื่อนบ้าน หน้า 57-102 (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปี 2560 [ต้นฉบับพิมพ์ปี 2012])
 • บทความ “หลากสายพันธุ์นิพนธ์: วิธีวิทยาเกี่ยวกับโลกหลากสายพันธุ์” โดย พนา กันธา ในหนังสือ มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ หน้า 95-126 (ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ชัชชล อัจนากิตติ, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
 • บทความ “แนววิธีเชิงวัตถุ: จากวัตถุวัฒนธรรมศึกษาสู่วัตถุสภาวะ” โดย พรรณราย โอสถาภิรัตน์ ในหนังสือ มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ หน้า 129-182 (ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ชัชชล อัจนากิตติ, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • บทความ “มานุษยวิทยาดิจิทัล: ทฤษฎีและวิธีวิทยาศึกษาสังคมดิจิทัล” โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร ในหนังสือ มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์ หน้า 265-318 (ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ชัชชล อัจนากิตติ, บรรณาธิการ) พิมพ์โดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 • หมายเหตุ

  • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำมาใช้เปิดอ่านได้ในระหว่างการสอบ
  • หนังสือ “มานุษยวิทยาพ้นมนุษย์” โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร และ ชัชชล อัจนากิตติ (บรรณาธิการ) สามารถซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือสั่งซื้อโดยตรงที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
  • หนังสือ “บ้านที่กลับไม่ได้” โดย บุญเลิศ วิเศษปรีชา สามารถสั่งซื้อโดยตรงกับมูลนิธิกระจกเงาได้ ที่นี่
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร)