โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น

  • สมัครทางไปรษณีย์: 1-30 เมษายน 2556
  • สมัครด้วยตนเอง: 1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2556 (เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ) และ 7 – 12 พฤษภาคม (เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด และต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน/นักศึกษา ทุกครั้งที่มาติดต่อ

สามารถดูรายละเอียดเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Download (PDF, 411KB)