รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2555

นักศึกษาโครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ผู้สมัครขอรับทุนเรียนดี กรุณาเข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนได้ในวันที่ 3 เมษายน 2555
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ตรวจสอบรายชื่อพร้อมเวลาการเข้าสัมภาษณ์ได้ที่นี่

Download (PDF, 137KB)