โครงการทัศนศึกษาชุมชน แหล่งอารยธรรมทวารวดี โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ขอเชิญน้องชาวสังคมวิทยาฯ ชั้นปี 1 เข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาชุมชนแหล่งอารยธรรมทวารวดี โบราณคดี และพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 08.00 – 17.00 น. เที่ยวฟรี อาหารฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสมัครได้ที่ กู๊ด วิจัย ปี 1 081-4315114

Download (PDF, 980KB)