คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ตำแหน่ง อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2555 – 15 พฤษภาคม 2555
ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]


Download (PDF, 124KB)