ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการวิจัยทางสังคม ปีการศึกษา 2555

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม สมัครขอเข้ารับทุนการศึกษา โดยทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลน
  • ทุนส่งเสริมการเรียนดี
  • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ คุณอัญณิการ์ (พี่ลี้) ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555

    รายละเอียดการขอทุนโครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม

    Download (PDF, 74KB)