ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร : ดาวน์โหลด
ใบสมัคร : ดาวน์โหลด

Download (PDF, Unknown)