ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร: download announcement-TH
ใบสมัคร: download pdf | docx

Download (PDF, Unknown)