ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัคร: download announcement-TH
ใบสมัคร: download pdf | docx

announcement (English): download announcement-EN
application form (English): download pdf | docx

Download (PDF, Unknown)