ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขามานุษยวิทยา และกำหนดการนำเสนอผลงานวิชาการ วันที่ 8 ตุลาคม 2555

Download (PDF, 105KB)