คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 – 13 กรกฎาคม 2555
ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]


Download (PDF, 152KB)