ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 และ ชั้น 5 (หลังวิจารณ์)

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 และ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (หลังวิจารณ์)

Download 1. รายงานผลการวิจารณ์
Download 2. เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 2 และชั้น 5
Download 3. ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงชั้น 2 และชั้น 5

Download (PDF, 662KB)