ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 และ ชั้น 5

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 2 และ ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะฯ ชั้น 2 และ ชั้น 5

Download 1. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงชั้น2-และชั้น5
Download 2. BOQ-งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาชั้น2-และชัน5
Download 3. แบบชั้น-2 งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาsign
Download 4. แบบชั้น-5 งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยาsign
Download 5. รายการประกอบแบบและงวดงาน
Download 6. BLANK-BOQ-งานปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยา
Download 7. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

Download (PDF, 1.07MB)