ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

bowling_nw

โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556
ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต จ.ปทุมธานี

15.00 น. ออกเดินทางจากหน้าคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ศูนย์รังสิต
16.00-16.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
16.15-16.30 น. กรรมการแบ่งทีมและชี้แจงกติกา
16.30-17.30 น. เริ่มการแข่งขัน
17.30-18.00 น. ประกาศผมและมอบรางวัล
18.30-19.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
19.00 น. เดินทางกลับ

กติกาการแข่งขัน

  • แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 4 คน ไม่จำจัดเพศ อายุ และไม่มีแต้มต่อ
  • 1 ทีมต้องประกอบไปด้วยสมาชิก 2 ประเภท (อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา) เช่น อาจารย์และนักศึกษา
  • ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นทีมชนะ และผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะได้รับรางวัล MAN OF THE MATCH
  • ในกรณีมีปัญหาในการแข่งขันให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้ชี้ขาด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและลงชื่อได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 2

ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น