การคัดเลือกผู้แทนประชาคมเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้แทนประชาคม เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download (PDF, 249KB)