คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายคณิต ลิมปิพิชัย นายกสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์ ที่ได้สูญเสียบิดา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ นายคณิต ลิมปิพิชัย นายกสมาคมสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธรรมศาสตร์
ที่ได้สูญเสียบิดา นายพิเชษฐ ลิมปิพิชัย

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีฌาปนกิจ
ณ ศาลา 11 วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

28 มกราคม 2562
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.00 น. พิธีบรรจุศพ
เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

29 มกราคม 2562
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ

30 มกราคม 2562
เวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

31 มกราคม 2562
ช่วงเช้า บำเพ็ญกุศล
เวลา 14.00 น. พิธีฌาปนกิจ