แจ้งรายละเอียดวันสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษาในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 14 มิ.ย. 59 ให้นำหลักฐานต้นฉบับและสำเนามาแสดงแก่กรรมการสอบสัมภาษณ์ และเข้ารับการตรวจร่างกาย รายละเอียดดังนี้

Download (PDF, 119KB)

Download (PDF, 328KB)