พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ Museum Thailand Awards 2018 (พิพิธภัณฑ์ด้านวัฒนธรรม)

ซึ่งจัดขึ้นโดย
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือมิวเซียมสยาม
โดยในงาน รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในพิธี

รางวัล Museum Thailand Awards 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีเป้าหมายเพื่อการยกระดับและปรับมาตรฐานของวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้แนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21 โดยรางวัล Museum Thailand Awards 2018 จำนวน 15 รางวัล คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ แยกประเภท
ออกเป็น 5 ด้าน คือ

  • พิพิธภัณฑ์ตัวแทนด้านวัฒนธรรม
  • พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสังคม
  • พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจ
  • พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านวิทยาศาสตร์
  • พิพิธภัณฑ์ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อม