โครงการเรียนรู้วัตถุทางวัฒนธรรมจากการทำเปเปอร์มาเช่กับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เปเปอร์มาเช่เลียนแบบเครื่องถ้วยเบญจรงค์

เปเปอร์มาเช่เลียนแบบนกเงือก

เปเปอร์มาเช่เลียนแบบหงษ์

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2554 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดโครงการเรียนรู้วัตถุทางวัฒนธรรมจากการทำเปเปอร์มาเช่กับพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ณ ห้องสำนักงานอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยผู้เข้าร่วมการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีผู้เข้าร่วมจำนวน 17 คน