ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมประชุมประชาคมเพื่อเสนอความเห็นในการสรรหาอธิการบดี

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องออดิธอเรี่ยม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 415KB)