คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ขอไว้อาลัยรองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรพล พรหมิกบุตร อาจารย์ประจำคณะฯ, อดีตคณบดีคณะสังคมวิทยาฯ ได้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เมื่อช่วงค่ำวันอังคาร
ที่ 12 พ.ย. 2556 ที่ผ่านมา ขอแจ้งกำหนดการและรายละเอียด ดังนี้

กำหนดสวดอภิธรรมศพ วันที่ 13-19 พ.ย. 2556 เวลา 18.00 น.
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 20 พ.ย. 2556 เวลา 16.00 น.

โดยคณะฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2556 ณ ศาลา 14 วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร (วัดพระศรี) เขตบางเขน