โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 11.00 – 12.30 น.
ณ ห้อง SC 4043 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 171KB)