ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 10.00 – 15.00 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Download (PDF, 499KB)