ขอเชิญอบรมคอมพิวเตอร์ 3 โปรแกรม

ขอเชิญนักศึกษาชาวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผู้สนใจเข้าอบรมคอมพิวเตอร์

  • โปรแกรม Illutrator 12-14 มี.ค.55
  • โปรแกรม Exel 19-21 มี.ค.55
  • และโปรแกรม Photoshop 19-21 มี.ค.55

    ผู้สนใจสมัครได้ที่พี่ลี้ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 โทร 02-6965806

    *เรียนที่ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 คณะสังคมวิทยาฯ มธ.ศูนย์รังสิต