รับสมัครผู้ช่วยวิจัยไปเก็บข้อมูลที่หลวงพระบาง

ด่วน อาจารย์ ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ต้องการผู้ช่วยวิจัย ไปปฏิบัติงานที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20-31 พฤษภาคม 2555

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น ปี 2 หรือ 3 สาขาใดก็ได้ ที่มีความสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อม และมานุษยวิทยาการแพทย์

สนใจสมัครได้ที่ พี่ลี้ โทร. 0-2696-5806 รับสมัครถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 3 คนเท่านั้น

อ่านบันทึกประสบการณ์ภาคสนามของผู้ช่วยวิจัย รุ่นปี 2554 ได้ที่นี่

Download (PDF, 1.71MB)