ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญชาวสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ไปออกค่ายสร้างมุมอ่านหนังสือ ให้น้องๆ โรงเรียนบ้านป่าหัวเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2555

หรือสามารถร่วมบริจาคหนังสือสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษา อุปกรณ์การเรียน หรือ เงิน
ได้ที่ ไมเคิ่ล พันธุ์พิสุทธิ์ ปี 3 หมายเลขโทรศัพท์ 083-541-2114

Download (PDF, 789KB)