คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรับสมัครอาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ภายใต้กฎหมายเดิม) ตำแหน่ง อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2555 – 29 มิถุนายน 2555
ดาวน์โหลดใบสมัคร [word document]


Download (PDF, 150KB)