เรื่องเรทบนเว็บบอร์ด: ศึกษากรณีการสนทนาเรื่องเพศ บน internet bulletin board ในห้องสวนลุมพินีของเว็บไซต์พันทิป

บทความในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนาม+ ลำดับที่ 3

เรื่องเรทบนเว็บบอร์ด: ศึกษากรณีการสนทนาเรื่องเพศ บน internet bulletin board ในห้องสวนลุมพินีของเว็บไซต์พันทิป
โดย วรรณวรางค์ รักษทิพย์
นักศึกษาปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปรับปรุงจากรายงานในการศึกษารายวิชา ม.221 มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

[issuu width=880 height=540 backgroundColor=%23222222 documentId=120719032154-59d518471f7546199502f87a3b8edd77 name=wanwarang-2012 username=tusocant tag= unit=px v=2]