สนาม+

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมขยายพื้นที่ “สนาม” ในโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา

สนาม+ เป็นโครงการขยายพื้นที่ทางวิชาการ
ของคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกไปนอก สนาม — 
จดหมายข่าวฉบับพิมพ์ ของคณะ ฯ

สนาม+ เป็นพื้นที่แสดงตัวตนและความสนใจ
ทางวิชาการของนักศึกษา 
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ผลงานบางส่วนที่ปรากฏในที่นี้แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพและทิศทางความสนใจทางวิชาการ
ที่กำลังเริ่มก่อตัวขึ้นของนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

สนาม+ จะเป็นหนึ่งในเวทีแรกๆ ของพวกเขา/เธอ 
ต่อหน้าประชาคมวิชาการของไทย

อ่านผลงานในโครงการ สนาม+ ได้ ที่นี่