เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา

2012-admissionรายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้า และ ภาพยนตร์ที่ให้ชมล่วงหน้า
สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ

 • เอกสารต่อไปนี้ มีสำรองไว้ให้ยืมถ่ายสำเนา ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2809 (คุณวิชัย)
 • ผู้เข้าสอบสามารถนำเอกสารอ่านประกอบข้างต้นและเอกสารอื่นๆ เข้าห้องสอบได้

1. วิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์

ให้อ่านบทความทั้งสองชิ้น

 1. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, “มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา และมโนทัศน์วัฒนธรรม” ใน มานุษยวิทยาปะทะวัฒนธรรมศึกษา (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 2552)
 2. A.L.Kroeber, “The Concept of Culture in Science” in Henrietta L. Moore and Todd Sanders (eds.), Anthropology in theory: issues in epistemology (Oxford: Blackwell, 2006), pp. 36-40 (excerpt reprinted from The Nature of Culture, Chicago: Chicago University Press, 1952)

2. วิชาความรู้พื้นฐานทางการวิจัย

 1. ให้อ่านหนังสือเรื่อง คนใน: ประสบการณ์ภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล บรรณาธิการ, กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2545)

  • ผู้เข้าสอบทุกคนต้องอ่าน “คำนำ” โดย ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล และ
  • ผู้เข้าสอบแต่ละคนเลือกอ่านบทความที่ตนเองสนใจ หนึ่งบทความจากบทความที่เหลือทั้งหมด
 2. ชมภายนตร์เรื่อง “มอแกน, ป่ะ?” (2549) โดย พิศาล แสงจันทร์ และ ทายาท เดชเสถียร

ชมคลิปภาพยนตร์ที่ฉายในรายการ Hot Short Films ออกอากาศทางสถานี Thai PBS เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554 ได้ที่นี่

http://www.youtube.com/watch?v=9BhZcV7nI6w

http://www.youtube.com/watch?v=7dJpqGZkVQs

http://www.youtube.com/watch?v=GT097di8bo4