เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา

2012-admissionรายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้า
สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2555

หมายเหตุ

  • ติดต่อขอถ่ายสำเนา/ขอ file เอกสารต่อไปนี้ ได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    ตึกอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02-613-2809 (คุณวิชัย)
  • ผู้สอบสามารถนำเอกสารต่อไปนี้และเอกสารอื่นๆ เข้าห้องสอบในวันสอบข้อเขียนได้

1. วิชาความรู้ทางสังคมศาสตร์

(100 คะแนน)

เอกสารบังคับอ่าน

2. วิชาความรู้ทางการวิจัย

(100 คะแนน)

ให้เลือกอ่านบทความ 2 เรื่อง จากบทความที่กำหนดให้ 4 เรื่อง คือ

  • 2.1 Elliott Oring, “Jokes and Discourse on Disaster“, Journal of American Folklore 100:397 (July-September 1987), 276-286.
  • 2.2 James C. Scott “Orality, Writing, and Texts”, in The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia (New Haven and London: Yale University Press, 2009), 220 – 237.
  • 2.3 Sylva Frisk, “Becoming Mukmin” in Submitting to God: Women and Islam in Urban Malaysia (Copenhagen: NIAS Press, 2009), 161-180.
  • 2.4 Andrea Whittaker, “Water Serpents and Staying by the Fire: Markers of Maturity in a Northeast Thai Village” in Lenore Manderson and Pranee Liamputtong (eds.), Coming of Age in South and Southeast Asia: Youth Courtship and Sexuality (Richmond, Surrey: Curzon Press, 2002), 17-41.