jujaka

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 2/2556 โดย Professor Katherine A. Bowie (Anthropology, UW Madison) วันที่ 9 สิงหาคม 2556 ห้องอเนกประสงค์ 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต