potlatch

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต