potlatch ฉลองวันปิดภาค 1/2555

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง potlatch ฉลองวันปิดภาคการศึกษา 1/2555
วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
ณ บริเวณลาน (อนาคตสวนหย่อมแสนสวย) ด้านข้างคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เชิญชิมอาหารอาเซียน และอาหารที่นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ นำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันชิม ติ และชม

ไม่จำกัดจำนวนผู้ชิม
เป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกง ก่อนเข้าสมรภูมิสอบไล่


potlatch: กินรวมหมู่ ต่างคนต่างเอาของกินมาร่วมงาน เพื่อสร้าง-ยืนยันความสัมพันธ์ และสถานะทางสังคม ทำในหมู่ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงเหนือ ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

ปัจจุบัน กลายเป็นการจัดเลี้ยงรูปแบบหนึ่ง ที่เก๋ไก๋ มีทั้งวัฒนธรรม (ดั้งเดิม) และแสดงถึงความมีวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งในต่างประเทศชอบทำ เพื่อสร้าง-กระชับสัมพันธ์ เพื่อการพักผ่อน เพื่อทลายความเหลื่อมล้ำ (อาจารย์-นักศึกษา-เจ้าหน้าที่) ซึ่งมักไม่ค่อยสำเร็จ เพราะความสัมพันธ์มันดำเนินมาช้านาน และงาน potlatch ก็เป็นงานที่ตอกย้ำ ประกาศ ความเหนือกว่าของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สายพิณ ศุพุทธมงคล